360 Hızlı Okuma

HIZLI OKUMA

NİÇİN HIZLI OKUMA?

Yazar : MUHAMMED İSA
Tarih : 11.01.2020
Kategori : HIZLI OKUMA

Etkili bir öğrenme süreci için öğrencilerin; kaliteli okuma, okuduğunu anlama, derin düşünebilme ve muhakeme becerilerinin geliştirilmesi önemlidir. Ayrıca eğitim sistemimizin beklediği kazanımlar ve seçme yerleştirme sınavları göz önüne alındığında bu becerilerin gerekliliği daha da öne çıkmaktadır. Son yıllarda üniversite ve lise giriş sınavlarının tüm branşlarında giderek artan kelime sayısı da kaliteli ve hızlı bir okuma becerisini öğrenciler için zorunlu kılmaktadır.

Kısıtlı bir zaman aralığında öğrencilerin sorulan soruları hızlıca anlamaları, sahip oldukları bilgileri (12 yıl boyunca edindiği/edinmesi gerektiği kazanımları) analizleyerek, konuyla ilgili derin düşünmeleri ve bir sonuca varabilmek seçenekler arasından karar verme becerisi göstermeleri beklenir.

2011 yılında yapılan sınavda Türkçe testinde 3.492 sözcük varken, 2012’deki testte bu rakam 4.360 sözcüğe çıktı. Bu da öğrencilere 40 değil 49 soru sorulduğu anlamına geliyor. 2018’de öğrenciler Türkçe testi sözcük sayısı 4380 ve 2019’da 4461 oldu. Sonuç olarak 2019 YKS sınavında eskiye göre 40 soru yerine 51 Türkçe sorusu çözmek zorunda kaldı. Görüyoruz ki, ÖSYM neredeyse her yıl soruları uzatıyor ve öğrencilerden daha hızlı olmalarını bekliyor.

2020 LGS örnek kitapçığı dikkate alındığında bazı sorularda 33 kelimeyi aşan şıklarının bulunması, alan fark etmeksizin 200 kelimeyi aşan soruların varlığı öğrenciler açısından ciddi bir hız ihtiyacı ve zaman yönetimi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Ancak sınav yapıları incelendiğinde okuma hızı, öncelikli konu olarak algılansa da başarıyı sağlayacak tek bir etken olmadığı açıktır. Hızlı okuma ile birlikte yüksek anlama becerisine de ihtiyaç vardır. Bu da ancak dikkat, konsantrasyon ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır.